X Transmissio Universalis Romanæ Petræ Iesuchristi Nazareni, Gloriosi Iudæ Leonis

10ª TRANSMISIÓN DE LA UNIVERSAL ROMANA PIEDRA DE JESUCRISTO NAZARENO, GLORIOSO LEÓN DE JUDÁ

VERDADES DE FE DIVINA Y CATÓLICA, CON LA PALABRA P.A.C.E., TOMADA COMO ACRÓSTICA:

Predicación Adorabilísima de Cristo Eucaristía.

Palabras Amantísimas de Cristo Eucaristía.

Perpetuo Absoluto, Cristo Eucaristía.

Pastor Absoluto, Cristo Eterno.

Pacificador Amantísimo, Cristo Eterno.

Pontífice Adorabilísimo, Cristo Eucaristía.

Pontífice Absoluto, Cristo Eucaristía.

Peticiones Ardentísimas de Cristo Eucaristía:

«Pacificad, Acercad a Cristo Eucaristía».

«Predicad, Adorad a Cristo Eucaristía».

Predicad Amando a Cristo Eucaristía.

Etiquetas: